Wat is bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een methode die vaak gebruikt wordt voor het oplossen van conflicten. Het is een communicatietechniek waarbij de bemiddelaar de begeleiding verzorgt. Bemiddeling bestaat voor verschillende domeinen maar de meest bekende is waarschijnlijk in geval van echtscheiding, de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming), en het opstellen van een ouderschapsplan. Ik, als erkend bemiddelaar, begeleid jullie doorheen het echtscheidingstraject. Ik specialiseer in familiezaken.

Waarom werkt bemiddeling?

Het is effectief omdat er niemand anders jullie een oplossing opdringt. De oplossing komt van jou en je partner onder begeleiding van mij, als bemiddelaar. Jullie gaan dus zelf op zoek naar antwoorden. Tijdens de gesprekken komen we tot een oplossing waar ieder zich achter kan zetten. Ik ben er voor jou en je partner als begeleider. Ik geef structuur aan het proces.

Ik heb de nodige ervaring, opleiding en vaardigheden om jullie op een constructieve manier te laten praten zodat jullie, zonder ruzie, zonder verwijten, naar elkaar kunnen luisteren. Emoties mogen er zijn, maar ik zorg er voor dat deze niet de bovenhand krijgen. Zo is er een constructieve en verbindende communicatie mogelijk. Ik leer jullie opnieuw communiceren met elkaar.

Wat is de rol van de bemiddelaar?

Alles wat er in de gesprekken gezegd wordt is en blijft strikt vertrouwelijk. Niets kan of mag gebruikt worden in de rechtbank. De rechtbank is enkel nodig om jullie overeenkomst te laten registreren. De uiteindelijke, opgemaakte overeenkomst is een officieel document.

Ik doe er alles aan om te voorkomen dat er iets escaleert.

Wat is een erkend bemiddelaar?

Ik ben bemiddelaar familiale zaken erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en ik werk volgens een strikte deontologische code en volg jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming. Dit maakt mij alleen maar een betere bemiddelaar, als lid van www.uwbemiddelaars.be.

Lijst met erkende bemiddelaars in jouw regio.

https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Lijst met erkende bemiddelaars

https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/lijst-erkende-bemiddelaars

Sinds 2019 ben ik in het bezit van mijn erkenning als familiaal bemiddelaar.