Over mij

Marlies1

Ik weet hoe zwaar het is om door een scheiding te gaan. In 2002 ben ik zelf gescheiden. Jammer genoeg wist ik toen nog niet dat bemiddeling bestond want het had mij veel ellende kunnen besparen. We hadden enkel een huis en wat inboedel maar toch werd ik verplicht om een advocaat onder de arm te nemen. Hoe eenvoudig het in mijn geval was, toch voelde ik mij verloren, machteloos, niet wetende wat of hoe. Het was een emotionele rollercoaster. Wat had bemiddeling mij kunnen brengen? Rust in de communicatie en dus ook in mezelf omdat mijn partner en ik dan evenveel zeggenschap gehad zouden hebben in de inhoud.
Het zou ook een gemakkelijker traject zijn geweest dan een rechtszaak.

Bemiddeling had mij kunnen helpen

Wist je dat bemiddeling al bestaat van in de jaren 70? Maar er was niemand die het toepaste, laat staan dat er over gesproken werd! Mijn scheiding is op de traditionele manier verlopen via de rechtbank. In de rechtszaal voelde ik schaamte, ik voelde mij klein, alleen, onbegrepen, bang, een mislukkeling, niet wetende of ik ging winnen of verliezen. Ik was emotioneel, ik wilde eigenlijk niet gedwongen worden om via de rechtbank te gaan, maar ik kende toen geen andere oplossing. Mijn advocaat deed zijn uiterste best, maar dat deed de advocaat van mijn ex ook. Ik moest het ondergaan en dat is nu net wat bemiddeling niet doet.
Had ik geweten dat bemiddeling een optie was, dan had ik zonder twijfel hiervoor gekozen.

Bemiddeling laat jouw stem horen

Had ik via bemiddeling mijn scheiding uitgewerkt, dan had ik mij veel emoties kunnen besparen. Ook het kostenplaatje had heel zeker anders geweest. Uiteindelijk is het een afstandelijke rechter die moet oordelen over jouw toekomst. Kan jij het je voorstellen dat een wildvreemde over jou moet beslissen? Een rechter is totaal niet emotioneel betrokken bij het dossier, want hoe je het ook draait of keert, je bent een dossier in de stapel. Je bent een nummer, je hebt een dossiernummer. Met welk gevoel jij naar huis gaat na de uitspraak, is voor de rechter niet van tel. Ik bleef toen met een wrang gevoel zitten. Dat kwam door het feit dat ik volgens mijn gevoelens onvoldoende gehoord of begrepen werd. Dat kan jij voorkomen door te kiezen voor bemiddeling.

Wat is dan het verschil tussen bemiddeling en de rechtbank?

Ik, als bemiddelaar, geef jullie de gelegenheid, in elke samenkomst, om naar jullie inbreng, gevoelens en belangen te luisteren waardoor er meer verbindende, open communicatie mogelijk is die voor jullie essentieel is om tot een goede en duidelijke overeenkomst te komen.

Ik weet hoe belangrijk het is om op een juiste manier een punt te zetten achter een relatie want ik besef maar al te goed hoe ingrijpend het hele proces is, zeker als er kinderen zijn. Het is een emotionele rollercoaster die je zo snel mogelijk tot een goed einde wilt brengen. Jij weet ook dat uiteindelijk iedereen baat heeft bij een vriendschappelijke scheiding.

Het is mijn taak om jullie stap voor stap te begeleiden in het opstellen van een overeenkomst die op lange termijn stand houdt.
Zo wordt er rekening gehouden met de kinderen (ouderschapsplan), onroerend(e) goed(eren), andere gelden, EOT.

Waarom ik de juiste bemiddelaar ben?

Ik ben een buitenstaander, die jullie in het proces begeleid. Ik begeleid al jaren mensen om dichter bij zichzelf te komen, om gelukkiger te worden, om te weten waar je precies naar toe wilt. Ik heb verschillende opleidingen en therapieën gevolgd die mij toelaten om mensen verder te helpen in hun persoonlijke groei. Ik heb zelf een hele weg afgelegd na mijn scheiding. Dit is waarom ik bemiddelaar ben geworden. Je leert jezelf ook een stuk beter kennen in dit proces. Bemiddeling is oplossingsgericht, relatiegericht en ontwikkelingsgericht. Laat nu net deze domeinen mijn specialiteit zijn. Mijn eigen scheiding maakt dat ik als bemiddelaar heel goed weet wat er speelt.

Wat doe ik precies als bemiddelaar?

Ik begeleid het proces, niet de inhoud. Dat doen jullie. Ik begeleid jullie in jullie belangen, die zijn vaak dezelfde alleen zijn deze vertroebeld door de (mis)communicatie. Ik wil gewoon dat jullie zonder ruzie uit elkaar gaan. Ik wil dat jullie weten dat ik ook jullie kinderen kan begeleiden tijdens het hele proces, ook nadien uiteraard. Heb je zelf nood aan begeleiding nadien, dan kan je ook bij mij terecht. Het voordeel is dan dat ik jou al ken en je niet je hele verhaal opnieuw hoeft te doen. We kunnen meteen naar de essentie van jouw vragen gaan.

Hoe verloopt het proces?

Jullie komen samen naar de intake, waarbij ik duidelijk uitleg welke afspraken er nodig zijn om bemiddeling samen tot een succes te maken, prijsafspraken worden overlopen, en als laatste stap in dit gesprek is het ondertekenen van een protocol. Dit is een onderlinge overeenkomst waarin alle gemaakte afspraken en voorwaarden vermeld staan. We leggen ook enkele data vast voor de volgende samenkomsten. Je hebt na de intake een duidelijk beeld van wat bemiddeling precies is. Ik wil dat jullie in staat zijn om zonder ruzie tot een oplossing te komen.

Het is op voorhand onmogelijk om het aantal sessies vast te leggen omdat niemand op voorhand weet hoeveel er precies nodig zijn.

Wanneer we alles duidelijk hebben gemaakt en genoteerd, kunnen we overgaan tot het opstellen van de overeenkomst. Deze overeenkomst is een belangrijk document dat door de rechtbank zal gehomologeerd worden. Dit document kan enkel tot stand komen als er een verbindende communicatie is, en wederzijds respect.

Na de opmaak van de overeenkomst bezorg ik deze aan de rechtbank. Vervolgens doet de rechter een uitspraak en wordt het vonnis opgemaakt.

 

Ik ben een erkend bemiddelaar familiale zaken. Klik hier voor de lijst die de Federale Bemiddelingscommissie bijhoudt. https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/lijst-erkende-bemiddelaars

Ik ben lid van:
www.uwbemiddelaars.be
www.konnektit.be
www.vindeentherapeut.be

Enkele testimonials