Waarom voor bemiddeling kiezen

Waarom bemiddeling?

Zelf ben ik gescheiden in 2002. Ik moest een advocaat onder de arm nemen, mijn ex-partner ook. Ik voelde mij toen verloren. Ik voelde angst om wat er komen ging. Ik was nog nooit een gerechtsgebouw binnen gegaan; het voelde dus best angstaanjagend aan. Het hele proces vond ik onaangenaam, onpersoonlijk en niet bij mij passen.

Gelukkig is er ondertussen veel veranderd.

Sinds enkele jaren zijn er steeds meer advocaten die ook bemiddelaar zijn. En zijn er steeds meer erkend bemiddelaars zonder advocatenopleiding. Dat brengt zeker enkele voordelen met zich mee:

  • Jouw belangen komen meer aan bod
  • Er wordt echt naar jou geluisterd
  • Er wordt samengewerkt met je partner, iets wat ondenkbaar is buiten de bemiddeling

Advocaten doen vaak ook beroep op een bemiddelaar omdat de rechter dit aanraadt. Vanuit het is er een belangrijke sturing waarbij bemiddeling ook meer en meer een begrip onder advocaten wordt. Dat is een zeer mooie vooruitgang omdat het jou toelaat op een constructieve wijze met je partner naar een overeenkomst te werken.

Ontwikkelingen in bemiddeling

Als erkend bemiddelaar juich ik deze ontwikkeling toe. Zo is er sinds 12 juli 2018 een wet waarbij de rechter verplicht wordt om te luisteren welke stappen jullie al ondernomen hebben om uit de rechtbank te blijven. Zo zie je dat de rechtbank en de wetgever voorstander zijn van deze manier om tot een oplossing te komen.

Minister Geens licht het zelf toe:

“In familiezaken is de rechter sinds 12 juli 2018, tijdens de verschijning van de partijen op de inleidingszitting, zelfs verplicht om hen te horen over de wijze waarop ze hebben getracht om het geschil op minnelijke wijze op te lossen voor de inleiding van de zaak en om vast te stellen of een minnelijke oplossing kan worden overwogen.
De wet van 18 juni 2018 gaat nog verder door aan de rechter ook de mogelijkheid te geven om, wanneer hij van mening is dat een verzoening tussen de partijen mogelijk is, ambtshalve of op verzoek van één van de partijen, een bemiddelingspoging te bevelen of een informatiesessie te volgen. In familiezaken kan hij daarenboven de zaak niet enkel op vraag van de partijen, maar ook indien hij dit nuttig acht doorverwijzen naar de kamer voor minnelijke schikking.”

Samenwerking advocaten

Als erkend bemiddelaar werk ik ook samen met advocaten gespecialiseerd in familierecht. Het voordeel hiervan is dat we op deze manier duidelijker en beter met elkaar communiceren. Dit is een echte meerwaarde in de wereld van de advocatuur. Ook voor jullie als koppel is het aangenamer werken als iedereen op dezelfde manier met elkaar omgaat.

Je mag niet vergeten dat je in een rechtszaak een nummer bent, je hebt een dossiernummer waarbij een rechter een vonnis uitspreekt over jou en je partner, waar jij niets meer aan kan veranderen. Je kan natuurlijk in beroep gaan, maar dat is tijdrovend en emotioneel zwaarder. Uiteindelijk weet je in deze fase totaal niet of je als verliezer of als winnaar uit de onderhandelingen komen.

Bemiddelen is niet onderhandelen. Integendeel. Het is zonder ruzie naar een overeenkomst gaan.

door met een erkend bemiddelaar te werken.

 

Wat is bemiddeling precies?

Bemiddeling is een communicatietechniek die gericht is op relatie, ontwikkeling en langdurige oplossing.

De communicatietechniek is cruciaal om in verbinding met elkaar, met respect voor elkaar naar een oplossing te gaan die voor iedereen op lange termijn leefbaar is.

Dat is mijn taak als bemiddelaar. Ik help jullie doorheen het traject en zet alles op papier. De rechtbank zal dan een vonnis uitspreken.

Klik hier om naar de pagina ‘wat is bemiddeling’ te gaan.

Hoeveel sessies hebben we nodig?

Dat is op voorhand moeilijk vast te leggen.

Feit is wel dat jullie gratis een verkennend gesprek kunnen aanvragen.

Dit verkennend gesprek duurt maximum 1 uur.

Als jullie akkoord gaan en willen starten met bemiddelen, gaan we over tot het opstellen van een document (protocol) waarin alle gemaakte afspraken staan. Dit wordt door jullie ondertekend.

De intake is dus gratis. We leggen samen een datum vast voor het eerste, echte gesprek, dat maximum 2 uur duurt.

Vervolgens wordt het volgende gesprek gepland enz.

Hoe beter de onderlinge communicatie, hoe meer kans voor de bemiddeling.

Hoe meer begrip en respect er is, hoe gemakkelijker het voor jou en mij is. Het werkt gewoon beter.

 

Bij mij zijn er geen winnaars of verliezers.

Maak nu een afspraak voor een gratis verkennend gesprek!